Általános Szerződési Feltételek

 

 1. Általános rendelkezések 

 

 1. Tuboly Teréz, mint szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató; részletes adatok és elérhetőség: Tuboly Teréz E. V., székhely: 7478 Visnye, Visnyeszéplak tanya 4.  Adószám: 59439460-1-34; ; e-mail: intimtornaterivel@gmail.com   Ügyvezető: Tuboly Teréz) on-line internetes rendszert (a továbbiakban: Rendszer) üzemeltet különböző KRISTON Intim Torna® foglalkozásra és egyéb konzultációra történő jelentkezés és vásárlás lehetővé tétele érdekében (a továbbiakban Vásárlás). 
 2. A Szolgáltató biztosítja a Vásárlók részére a Weboldalakon meghirdetett Kriston Intim Torna®, és egyéb konzultációkra, foglalkozásokra (a továbbiakban Tanfolyam, és egyéb szolgáltatások) történő vásárlás lehetőségét. (a továbbiakban: Szolgáltatás).
 1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) határozza meg a Szolgáltató, valamint az internetes rendszerét használó természetes személy (a továbbiakban: Vásárló; a továbbiakban együttesen: Szerződő Felek) között a Szolgáltatás igénybevételének feltételeit, valamint a Felek között keletkező jogokat és kötelezettségeket. 

 

 1. Az ÁSZF elfogadása

 

A Vásárló az internetes vásárlás során legkésőbb a „Ezt kérem” vagy “Jelentkezem” gomb megnyomásával elfogadja a Szolgáltatásra vonatkozó szerződés feltételeit, egyben jelen ÁSZF rendelkezéseit. A szerződés létrejöttével a Vásárló kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételeket megismerte és magára nézve kötelezőnek elfogadta, továbbá a Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges adatai kezeléséhez az ÁSZF-ben, és annak adatkezelésre vonatkozó szabályaiban meghatározott körben hozzájárult.

 

III. Írásbeli szerződés, iktatott forma 

 

Az internetes vásárlás útján létrejött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, így az iktatott formában nem hozzáférhető. A szerződés létrejöttét az elektronikusan elmentett vásárlási adatok igazolják.

 

 1. A szerződés nyelve, az ÁSZF területi hatálya

 

A Felek közötti megállapodás a nyelvválasztás szerinti nyelven, vita esetén magyar nyelven jön létre. Az internet sajátosságai miatt a jelen ÁSZF területi hatálya nem korlátozódik a Magyar Köztársaság területére.

 

 1. Az ÁSZF módosítása

 

A Szolgáltató tájékoztatja Vásárlót és Vásárló kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató jogosult az ÁSZF-et egyoldalúan módosítani. Az ÁSZF módosításának esetén a Szolgáltató a Vásárlót a változásoknak a Weboldalon történő közzététele útján értesíti, a módosítás hatályba lépését megelőzően legalább nyolc (8) nappal.

 

 1. A Vásárló adatai 

 

 1. A Szolgáltató a Vásárló adatait a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (Avtv.) 3. § (1) bekezdése alapján az érintett önkéntes hozzájárulása, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény szabályai szerint kezeli. Amennyiben a Szolgáltatás kapcsán jogvita merülhet fel, úgy a jogvita időtartamáig, illetve az igény elévüléséig tart az adatkezelés. 

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a Vásárló megrendelését indokolt esetben visszautasítsa, így különösen valótlan, vagy hiányos adatok megadása, illetve a Rendszerrel, vagy a Jelentkezéssel történő bármilyen visszaélés esetén.

A Szolgáltató a vásárláskor megadott személyes adatokat az Adatvédelmi Törvénynek megfelelően kezeli.

 1. A Vásárló kijelenti, hogy adatai a valóságnak megfelelően kerültek megadásra a Rendszerben. A Szolgáltató kizárja felelősségét a vásárlás során megadott téves, hibás vagy hamis adatok vagy e-mail cím megadásából eredő kárért, ugyanakkor az ezzel kapcsolatosan felmerülő kárának megtérítését követelheti a Vásárlótól. A Szolgáltató a Vásárló által megadott adatoknak megfelelően felel a teljesítésért és a számla kiállításáért. A Vásárlónak bármikor lehetősége van adatait ellenőrizni és módosítani. A Szolgáltató jogosult törölni a nyilvánvalóan hibás vagy hamis adatokat, továbbá kétség esetén jogosult a Vásárló valódiságát ellenőrizni. 
 2. A Vásárló beleegyezését adja, hogy az általa elektronikusan megadott adatokat a Szolgáltató a szerződés teljesítése céljából elektronikusan használja.

   

 3. A Szolgáltató a Vásárló adatait a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (Avtv.) 3. § (1) bekezdése alapján az érintett önkéntes hozzájárulása, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény szabályai szerint kezeli. Amennyiben a Szolgáltatás kapcsán jogvita merülhet fel, úgy a jogvita időtartamáig, illetve az igény elévüléséig tart az adatkezelés.

   

 4. A személyes adatokat kezelésével, tárolásával kapcsolatban a Szolgáltató az elvárható legnagyobb gondossággal jár el. Az elvárható legnagyobb gondosság ellenére megvalósuló kivédhetetlen támadások által okozott esetleges károkért azonban a Szolgáltatót felelősség nem terheli. 

 

VII. A Vásárló adatainak tárolása, védelme 

 

A Szolgáltató a vásárláskor megadott személyes adatokat az Adatvédelmi Törvénynek megfelelő Adatkezelési szabályzatában foglaltak szerint a kezeli.

 

VIII. Megvásárolható tanfolyamok köre

 

 1. A megjelenített tanfolyamok kizárólag online rendelhetők meg. A szolgáltatásokra vonatkozóan megjelenített árak magyar forintban értendőek. 
 2. InTeam Bt. (Tuboly Teréz)  https://tubolyteri.hu weboldalán tanfolyamok, konzultációk érhetőek el

 

 1. A rendelés menete

 

 1. Vásárló a megrendelő űrlapot kitöltve tud tanfolyamot, konzultációt vásárolni. 
 2. Az adatok megadását követően a „Küldés” gombra kattintva tudja elküldeni megrendelését. 
 3. A „Küldés” gombra kattintással a Felhasználó elfogadja az ÁSZF-et és az Adatvédelmi nyilatkozatot. 
 4. A Vásárló e-mail címére 1 napon belül megérkezik a díjbekérő, melynek alapján banki átutalással tudja rendezni a kiválasztott tanfolyam díját. (InTeam Bt. OTP 11731001-23125094) 
 5. A végszámla szintén elektronikus úton kerül a Vásárlóhoz. 
 6. Ha beérkezett a tanfolyam díja, a Vásárló e-mail címre a Szolgáltató elküldi a tanfolyami részvételre jogosító kupont és a részleteket. 

 

 1. Záró rendelkezések 

 

 1.  A Szolgáltató jogosult alvállalkozókat, adatfeldolgozókat igénybe venni. Az alvállalkozókért úgy felel, mintha a szolgáltatást maga nyújtotta volna. 
 2.  A jelen ÁSZF magyar nyelven készült, értelmezésében a magyar jog szabályai az irányadók. 3. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény vonatkozó rendelkezései megfelelően irányadóak. 
 3. Panasz esetén a Vásárló a Szolgáltatóhoz fordulhat az intimtornaterivel@gmail.com e-mail címen. 
 4. A jelen ÁSZF Pécsett, 2020 Április 23. napján került elfogadásra.